ວິທີການສ້າງການສົນທະນາ bot vkontakte !!! ຕ້ອງການຄໍາແນະນໍາຂັ້ນຕອນໂດຍຂັ້ນຕອນ

ວິທີການສ້າງການສົນທະນາ bot vkontakte !!! ຕ້ອງການຄໍາແນະນໍາຂັ້ນຕອນຫຼືນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ໌: http: //iii.ru/signup, ຫຼືພຽງແຕ່ໃນຄອມພິວເຕີ້) 1) ສຶກສາ php2) ສຶກສາ VK API3) ຂຽນ. ໄປທີ່ iii.ru ແລະສ້າງຂໍ້ມູນ. ຊອບແວການເຊື່ອມໂຍງ ...