ຂ້ອຍຈະສະແດງຕົວແປ JavaScript ໃນຫນ້າໃດຫນຶ່ງ?

ຈະສະແດງຄຸນຄ່າຂອງຕົວແປ JavaScript ໃນ ໜ້າ ໃດ ໜຶ່ງ ແນວໃດ? document.write (width) document.querySelector (#output) .textContent = ຄວາມກວ້າງ; ການປະຕິບັດຄວາມສາມາດກ່ອນ ໜ້າ ນີ້ວິທີການເຕືອນ () ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອສະແດງກ່ອງໂຕ້ຕອບແບບງ່າຍດາຍໂດຍໃຊ້ວິທີການຢັ້ງຢືນ (), ທ່ານຍັງສາມາດສະແດງເທິງ ...

ຕົວສະກົດ Scripting. ຂໍຂອບໃຈໃນລ່ວງຫນ້າ.

ຕົວກະພິບອັກສອນ. ຂອບ​ໃຈລ່ວ​ງ​ຫນ້າ. 2 ຄຳ ຖາມວິທີການຢຸດການກະ ທຳ ຂອງຮູບ? ແລະຂ້ອຍບໍ່ເຂົ້າໃຈວິທີຂຽນ? (ຂ້ອຍແມ່ນນາງ) ຜູ້ທີ່ເປັນຜູ້ໂດດດ່ຽວ, ແມ່ນຫຍັງ ສຳ ລັບ ursors.io ທີ່ພວກເຂົາຂຽນຢ່າງຈະແຈ້ງ, ພວກເຂົາແຕ້ມ, ພວກເຂົາເວົ້າຫຍັງ?